Εξοικείωση

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Μηνύματα και Ενέργειες Εξοικείωσης.

Ρωτάμε όλους τους Χρήστες μας εάν επιθυμούν να εγγραφούν στην υπηρεσία μηνυμάτων και ενεργειών εξοικείωσης, που σημαίνει ότι αποστέλλουμε μηνύματα εξοικείωσης, βλέπουμε προφίλ, αποστέλλουμε αιτήματα φιλίας, αποστέλλουμε δώρα, σχολιάζουμε σε περιεχόμενο και χαρακτηρίζουμε περιεχόμενο ως καυτό (ενέργειες Εξοικείωσης) με το όνομα και εκ μέρους αυτών των Χρηστών που έχουν εγγραφεί. Τα μηνύματα και οι δράσεις εξοικείωσης έχουν ως στόχο να συστήσουν τους Χρήστες μεταξύ τους, να ξεκινήσουν και να υποστηρίξουν μια συζήτηση, να κάνουν τους Χρήστες να αλληλοεπιδράσουν ο ένας με το περιεχόμενο του άλλου, να συστήσουν τους Νέους Χρήστες στα πιο ενεργά μέλη της κοινότητάς μας και γενικά να προωθήσουν και να αυξήσουν τη χρήση της Υπηρεσίας. Τα μηνύματα Εξοικείωσης είναι σημειωμένα με το σύμβολο . Αυτά τα μηνύματα και αυτές οι δράσεις μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστές ή να είναι εξατομικευμένα από εμάς. Δεν αποστέλλουμε μηνύματα εξοικείωσης και δεν κάνουμε ενέργειες εξοικείωσης εκ μέρους Χρηστών που έχουν διακόψει τη συνδρομή τους, κλείσει το λογαριασμό τους, ή δεν έχουν συνδεθεί καθόλου στο λογαριασμό τους τελευταίους τέσσερις ημερολογιακούς μήνες. Μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία Ενεργειών Εξοικείωσης, επικοινωνώντας μαζί μας. Με την απεγγραφή σας από την υπηρεσία Ενεργειών Εξοικείωσης, θα σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα και ενέργειες εξοικείωσης (προβολή προφίλ, αποστολή αιτημάτων φιλίας, αποστολή δώρων, σχολιασμός σε περιεχόμενο και επισήμανση περιεχομένου ως "καυτό") και κανένα μήνυμα ή ενέργεια δεν θα σταλεί από το προφίλ σας προκειμένου να σας συνδέσει με χρήστες που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

Τα μηνύματα εξοικείωσης ή οι ενέργειες εξοικείωσης αποστέλλονται στους Εγγεγραμμένους Χρήστες που ταιριάζουν με μία ή παραπάνω από τις προτιμήσεις σας. Εάν ένας Εγγεγραμμένος Χρήστης ταιριάζει με τις προτιμήσεις πολλών άλλων Χρηστών, αυτός ή αυτή θα λάβει μόνο ένα περιορισμένο αριθμό μηνυμάτων ή δράσεων εξοικείωσης. Παρακαλούμε αντιληφθείτε ότι παρόλο που έχετε γίνει ένα Μέλος με συνδρομή, ο Χρήστης που σας έστειλε ένα μήνυμα εξοικείωσης ή έκανε κάποια ενέργεις εξοικείωσης μπορεί να μην σας απαντά για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, το ότι ο Χρήστης δεν ενδιαφέρεται να απαντήσει, μπορεί να μην ελέγχει ενεργά το λογαριασμό του/της ή μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμος/-η.

Δεν έχετε κανένα δικαίωμα επειδή στείλαμε μηνύματα εξοικείωσης ή κάναμε κάποιες ενέργειες εξοικείωσης εκ μέρους σας απέναντι σε κάποιον συγκεκριμένο Χρήση ή να ζητήσετε να πραγματοποιηθούν εκ μέρους σας ενέργειες εξοικείωσης κατά προτίμηση έναντι ενεργείων εξοικείωσης για άλλους Χρήστες. Εάν δεν έχουμε αρκετά ταιριαστά προφίλ, έχουμε το δικαίωμα να μην στείλουμε κανένα μήνυμα εξοικείωσης ή να μην κάνουμε καμία ενέργεια εξοικείωσης εκ μέρους σας.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα βρείτε ραντεβού, συντροφιά ή κάποιον σύντροφο σε δραστηριότητες, ή ότι θα γνωρίσετε από κοντά κάποιον από τους Χρήστες μας.Το Lust παρέχει απλά μια εμπειρία διασκέδασης για ενήλικες στους Χρήστες του.